Nr. 188 ((Inter)departementale voorbereiding en planning)

Het in nr. 112 gestelde over de positie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers en over de medebetrokkenheid van andere ministeries is ook van toepassing op de voorbereiding van algemene maatregelen van rijksbestuur. Het verdient aanbeveling in de planning rekening te houden met de extra tijd die nodig is voor het voeren van overleg met de regeringen van de Caribische landen van het Koninkrijk.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018