Nr. 193 (Bekendmaking en inwerkingtreding)

Hetgeen is uiteengezet in nr. 123 tot en met 126 geldt ook voor algemene maatregelen van rijksbestuur. De daarin vermelde artikelen 22 van het Statuut en 16 tot en met 19 van de Reglementen voor de Gouverneur (van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten) hebben uitdrukkelijk betrekking op zowel rijkswetten als algemene maatregelen van rijksbestuur. Zie nr. 193a voor de publicatie van algemene maatregelen van rijksbestuur. Voor al het digitale berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van de volgende e-mailadressen.

Laatst gewijzigd op: 20-8-2019