Nr. 191 (Behandeling door de rijksministerraad)

Volstaan kan worden met verwijzing naar de uiteenzetting in nr. 114 en 115 betreffende de behandeling van voorstellen van rijkswet.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018