Aanwijzing 3.40 Aanhalen Europese instellingen e.d.

In regelingen worden de instellingen, verdragen, regelgeving en de lidstaten van de Europese Unie, dan wel de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede hun grondgebied als volgt aangeduid:

 • het Europees Parlement;
 • de Europese Raad;
 • de Raad van de Europese Unie;
 • de Europese Commissie;
 • het Hof van Justitie van de Europese Unie;
 • de Europese Centrale Bank;
 • de Europese Rekenkamer;
 • het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • het Verdrag betreffende de Europese Unie;
 • het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;
 • EU-verordeningen, EU-richtlijnen, EU-besluiten;
 • bindende EU-rechtshandelingen, EU-rechtshandelingen, EU-regelgeving;
 • Euratom-verordeningen, Euratom-richtlijnen, Euratom-besluiten;
 • lidstaten van de Europese Unie;
 • gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.

Toelichting

Deze terminologie vloeit voort uit artikel 13 VEU en artikel 288 VWEU. Bij een aantal begrippen is ten opzichte van de Europese terminologie "van de Europese Unie", "Europese" of "EU" toegevoegd om verwarring met Nederlandse equivalenten te voorkomen. Zie met betrekking tot regelgeving van de Europese Unie ook aanwijzing 1.3.

Tenzij anders bepaald omvat een verwijzing naar een EU-instelling e.d. mede de instelling e.d. zoals die krachtens de voorgaande EU-verdragen getiteld was. Een algemene verwijzing naar bindende EU-rechtshandelingen met betrekking tot een bepaald onderwerp omvat derhalve tevens bindende rechtshandelingen die tot stand zijn gebracht in het kader van de EEG of de EG.