Aanwijzing 3.31 Terminologie "genoemd", "bedoeld" en "als bedoeld"

  1. Met de uitdrukking "genoemd" wordt verwezen naar personen, zaken of onderwerpen die met name worden aangeduid.
  2. Met de aanduiding "bedoeld" wordt verwezen naar personen, zaken of onderwerpen die in algemene of omschrijvende zin worden aangeduid.
  3. De aanduiding "als bedoeld" wordt gebruikt indien het voorafgaande begrip een onbepaald lidwoord of geen lidwoord heeft.

Voorbeelden

  • de organen, genoemd in artikel 5, (met komma's)
  • de omstandigheden, bedoeld in artikel 8, (met komma's)
  • een aantekening als bedoeld in artikel 15 (zonder komma's).