Aanwijzing 3.37 Aanhalen regelingen zonder citeertitel

Een regeling zonder citeertitel wordt aangehaald overeenkomstig het volgende model:

 1. bij een (rijks)wet: 
  Rijkswet/Wet van [datum] tot /, houdende [aanduiding inhoud] (Stb. [jaartal, volgnummer]);
 2. bij een algemene maatregel van (rijks)bestuur: 
  Besluit van [datum] tot /, houdende [aanduiding inhoud] (Stb. [jaartal, volgnummer]);
 3. bij een ministeriële regeling: 
  Regeling van de [Minister van/voor … / Staatssecretaris van …] van [datum] tot /, houdende [aanduiding inhoud] (Stcrt. [jaartal, volgnummer]);;
 4. bij een beleidsregel: 
  Beleidsregel van de [Minister van/voor … / Staatssecretaris van …] van [datum] tot /, over [aanduiding inhoud] (Stcrt. [jaartal, volgnummer]).

Toelichting

Onderdeel c. Ook een door een minister in het kader van rijkswetgeving vastgestelde regeling wordt aangeduid als "regeling" en niet als "rijksregeling". Zie ook de aanwijzingen 3.18 en 3.25.

Onderdelen c en d. Zie ook de aanwijzingen 3.23 en 3.26.