Aanwijzing 3.46 Vermelding vindplaats PbEU

Voor het Publicatieblad van de Europese Unie wordt de afkorting "PbEU" gebruikt. Bij aanduiding van een nummer van het Publicatieblad gaat aan het nummer vooraf de aanduiding "L" (Legislatio) of "C" (Communicatio).

Toelichting

Tot 1 februari 2003 werd het Publicatieblad aangeduid als "Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen". Indien naar nummers van vóór 1 februari 2003 wordt verwezen, wordt de afkorting "PbEG" gebruikt.

Voorbeelden

  • PbEU 2008, L 54
  • PbEU 2010, C 195.