3.4.3.d Speciale werkwijze Tweede Kamer in het kader van plenaire behandeling implementatiewetgeving

Sinds september 2004 geldt bij de plenaire behandeling door de Tweede Kamer van wetsvoorstellen ter implementatie van Europese  regelgeving een nieuwe werkwijze, die erop gericht is implementatieachterstanden door vertragingen in de Tweede Kamer zoveel mogelijk te beperken. Deze werkwijze is te vinden in Kamerstukken II, 2003/04, 21109, nr. 142 waarin het Presidium de volgende maatregelen heeft aangekondigd:

  • Op het lange termijn schema bij het wetsvoorstel wordt de voorgeschreven implementatiedatum van de richtlijn vermeld en de datum waarop het gereed is gemeld voor plenaire behandeling. Hiermee kan de urgentie van de implementatie extra onder de aandacht worden gebracht;
  • Wanneer de implementatiedatum nadert en de plenaire vergadering geen ruimte biedt, wordt de griffier van de betrokken vakcommissie in overweging gegeven een wetgevingsoverleg aan te vragen, zodat de plenaire behandeling verkort kan worden;
  • Implementatiewetgeving wordt met voorrang boven andere wetgevingsvoorstellen plenair geagendeerd;

De plenaire behandeling van implementatiewetgeving is een onderwerp dat standaard wordt  besproken tijdens de halfjaarlijkse vergadering van het Presidium met de voorzitters van de vakcommissies, om het belang van voortvarende behandeling door de vakcommissies te onderstrepen.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018