3.4.3.a Binnen de departementen: de voorrangsregel

Een van de belangrijkste regels ten behoeve van de tijdige omzetting van EU-regelgeving betreft de ‘voorrangsregel’. De voorrangsregel is in 2004 in de Ministerraad afgesproken en houdt in dat implementatiewetgeving – binnen de onderscheiden departementen – in beginsel de  hoogste prioriteit krijgt (Brief van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 9 november 2004, Kamerstukken II 2004/05,  21109, nr. 144).

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018