3.3.10.f Rol wetgevingsjuristen

Op grond van de Aanwijzingen voor de regelgeving is het duidelijk dat wetgevingsjuristen een rol hebben te vervullen bij de voorbereiding en totstandkoming van Europese regelgeving, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het Brusselse regelgevingsproces.

Ten eerste bepaalt Aanwijzing 9.14 namelijk dat ‘zij die deelnemen aan de voorbereiding van of de onderhandelingen over EU-regelgeving er zorg voor dragen dat de centrale wetgevingsafdelingen van de betrokken ministeries daarbij worden ingeschakeld’. Aanwijzing 9.14 geeft verder aan dat wetgevingsjuristen zo vroeg mogelijk betrokken worden, uiterlijk bij het maken van het BNC-fiche.
Ten tweede dienen wetgevingsjuristen een implementatieplan op te stellen, zie daarvoor aanwijzing 9.17 en bij het onderdeel 3.4 “fase vaststelling EU-regeling”.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018