3.3.10.c CoCo

De in de BNC-werkgroep vastgestelde fiches worden in de ministerraad vastgesteld, nadat zij eerst in de zogenoemde Coördinatie Commissie voor Europese integratie- en associatieproblemen (CoCo) zijn afgestemd. Dit is een interdepartementaal gremium onder voorzitterschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De CoCo is als ambtelijk voorportaal verantwoordelijk voor het voorbereiden van besluitvorming met betrekking tot EU-aangelegenheden in de ministerraad. In dat kader wordt ook de inzet voor de verschillende Raden afgestemd. De conclusies van de CoCo worden via de genoemde onderraad in de ministerraad vastgesteld.

Na vaststelling in de ministerraad worden ze ter informatie aan beide Kamers der Staten-Generaal en naar de Nederlandse leden van het Europees Parlement verzonden.
Met het oog op de onderhandelingspositie van Nederland in Brussel wordt het oorspronkelijke BNC-fiche in beknopte versie naar de Staten-Generaal gestuurd, zonder de besloten delen van het standpunt dat Nederland zal innemen in Brussel.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018