3.2.4 Questionnaires en consultaties

Het gebeurt geregeld dat in het kader van groenboeken, witboeken en andere verkennende documenten questionnaires worden verspreid en uitgebreide consultaties, congressen en workshops worden georganiseerd. Naast het peilen van de stemming vergaart de Europese Commissie op deze wijze allerlei kennis die zij goed kan gebruiken bij het verder ontwikkelen van beleid en wetgeving. Een ander doel dat met deze werkwijze mogelijk bereikt kan worden, is dat hiermee draagvlak voor voorgenomen regelgeving gecreëerd wordt.

De Europese Commissie maakt in het kader van het Better Regulation programma gebruik van allerlei beleidsinstrumenten om te komen tot beter beleid en regelgeving, zoals evaluaties en fitness checks in het kader van het Regulatory Fitness and Performance Program (REFIT) en bijvoorbeeld roadmaps en inception impact assessments. Zie voor een uitgebreid overzicht de site van de Commissie over better regulation.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018