3.2.1 Aanleiding

De Europese Commissie speelt een belangrijke rol bij totstandkoming van nieuwe regelgeving nu haar taak het belang van de EU bevorderen is en het daartoe nemen van passende initiatieven. Tevens kunnen wetgevingshandelingen alleen op voorstel van de Commissie worden vastgesteld, tenzij in de Verdragen anders is geregeld (artikel 17, tweede lid VEU). Voor wat betreft de triggers voor nieuwe initiatieven voor regelgeving vormen ten eerste de doelstellingen van het Verdrag, die zijn uitgewerkt in de specifieke bevoegdheidsgrondslagen, een belangrijke aanleiding . Ten tweede bestaat in Brussel een uitgebreide lobbycultuur waarin allerhande brancheorganisaties, (decentrale) overheden, ngo’s en dergelijke proberen beleid in te steken of voorgenomen beleid te beïnvloeden. Verder geven tragische incidenten (denk aan de aanslagen in de metro van Madrid) of andere ontwikkelingen soms aanleiding tot wetgeving.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018