3.2.3 Groen- en witboeken

Ieder DG stelt een strategisch en beheersplan op waarin staat welke bijdragen worden geleverd aan het werkprogramma met bijbehorende prioriteiten. Indien het gaat om beleid dat betrekking heeft op een hele sector worden vaak groen- en witboeken of mededelingen gepubliceerd. Groenboeken zijn verkennende discussienota’s voor maatschappelijk debat en raadplegingen en witboeken betreffen meer concrete voorstellen. De inhoud en opzet van mededelingen ten slotte, kan behoorlijk uiteenlopen. Aan het einde van het jaar stellen de DG’s een activiteitenverslag op waarin de resultaten aan de doelstellingen getoetst worden.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018