Nr. 20 (Het vragen van advies)

Bij het inwinnen van adviezen dient te worden vermeden dat zich doublures voordoen tussen de adviezen die door de regering bij de voorbereiding ingewonnen worden en die welke mogelijk door de Staten-Generaal bij de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel zullen worden ingewonnen. De beide Kamers der Staten-Generaal hebben immers op basis van o.a. artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges ook de bevoegdheid om adviescolleges rechtstreeks advies te vragen (zie hierover ook nr. 18). Mede in verband hiermee is het van belang dat door de regering ontvangen adviezen met betrekking tot wetsvoorstellen aan de Staten-Generaal worden overgelegd (zie nr. 49).

Laatst gewijzigd op: 13-2-2019