Nr. 17 (Openbaarmaking verslag internetconsultatie)

Op www.internetconsultatie.nl wordt, na de besluitvorming over het wetsvoorstel, een verslag geplaatst waarin op hoofdlijnen de resultaten van de internetconsultatie zijn aangegeven, alsmede de naar aanleiding van die resultaten aangebrachte belangrijkste veranderingen in het voorstel of de toelichting (Kamerstukken II 2010/11, 29279, nr. 121). Het consultatieverslag moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken worden gepubliceerd nadat de ministerraad het voorstel van wet heeft behandeld. In de toelichting wordt (zoals in het verslag voor de website) op hoofdlijnen vermeld welke reacties de internetconsultatie heeft opgeleverd en welke gevolgen die reacties hebben gehad voor het voorstel. Het kan soms raadzaam zijn om in de toelichting wat uitgebreider dan in het verslag op hoofdlijnen op inhoudelijk belangrijke reacties in te gaan en zo beter toe te lichten waarom een reactie wel of niet leidt tot aanpassing van het voorstel; dat is ter beoordeling aan het departement.

Laatst gewijzigd op: 11-3-2021