Nr. 107 (Versnelling van de voorbereiding van de behandeling door de ministerraad)

Indien het met het oog op de vereiste spoed noodzakelijk is een voorstel, waarvoor een bevoegde onderraad of ministeriële commissie bestaat, zonder voorbereiding in die onderraad of ministeriële commissie, in de ministerraad aan de orde te brengen, verdient het aanbeveling dat de verantwoordelijke bewindspersoon hierover contact opneemt met de coördinerend minister en de Minister-President. Op ambtelijk niveau kan dit worden ingeleid door contact met de raadadviseur van Algemene Zaken die optreedt als secretaris van de betrokken onderraad of commissie.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018