Nr. 102 (Algemeen)

Zolang een wetsvoorstel niet door de Staten-Generaal is aangenomen, met andere woorden tot de stemming in de Eerste Kamer, kan het volgens artikel 86 van de Grondwet worden ingetrokken.

De procedure voor intrekking zoals hieronder is beschreven is ook kort weergegeven in Ar 7.22. Van het intrekken van een wetsvoorstel dient overigens te worden onderscheiden het niet indienen van een voorstel; zie hierover nr. 42.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018