Nr. 103 (Instemming ministerraad)

Ingevolge artikel 4, onderdeel a, 3°, van het reglement van orde voor de ministerraad is voor intrekking van een wetsvoorstel instemming van de ministerraad nodig. De eerstverantwoordelijke minister vraagt deze instemming door aan de ministerraad het concept voor de brief aan de Koning, vergezeld van een aanbiedingsformulier voor ministerraadsstukken toe te zenden, met als voorgestelde conclusie: Akkoord met het verzenden van de brief aan Z.M. de Koning. Het verzoek hoeft niet langs het ambtelijk voorportaal en de onderraad te worden geleid.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018