Nr. 123 (Bekrachtiging en contrasignering)

De bekrachtiging door de Koning, gevolgd door het contrasigneren van de rijkswet door de verantwoordelijke bewindspersonen vertoont geen bijzonderheden ten opzichte van een ‘gewone' wet. Opgemerkt wordt dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet automatisch alle rijkswetten mee ondertekent. De Gevolmachtigde Ministers van de Caribische landen van het Koninkrijk verlenen geen contraseign bij rijkswetten, aangezien zij politiek noch strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor producten van de wetgever van het Koninkrijk.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018