Nr. 126 (Toezending van vastgestelde en gepubliceerde rijkswetten (en landsverordeningen))

Overeenkomstig het verzoek dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eerder (zie nr. 124) heeft gedaan, zenden de kabinetten van de Gouverneurs na de bekendmaking alle gepubliceerde rijksregelgeving, in digitale vorm, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter attentie van de directie CZW (postbusrijksregelgeving@minbzk.nl).

De regelgeving wordt in Nederland via het internet (wetten.nl) toegankelijk gemaakt. Dit laatste is niet afhankelijk van plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba, het Publicatieblad van Curaçao of het Afkondigingsblad van Sint Maarten.

Met betrekking tot vastgestelde landsverordeningen geldt een vergelijkbare procedure. De wetgevingsdirecties van de Caribische landen van het Koninkrijk zenden een exemplaar van de officiële publicatiebladen van de gepubliceerde tekst van alle vastgestelde landsverordeningen aan de Gouverneurs. Op grond van artikel 22, van de Reglementen voor de Gouverneur (van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten) dragen de Gouverneurs zorg voor doorgeleiding van dit exemplaar aan de Koning. Het Kabinet van de Koning zendt de ontvangen regelgeving vervolgens door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter attentie van de directie CZW.

Laatst gewijzigd op: 20-8-2019