Nr. 144 (Algemeen)

Van “indiening” van een initiatiefvoorstel is formeel pas sprake als het voorstel door de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer wordt ingediend. De Tweede Kamer is volgens de Grondwet de indiener van het voorstel (zie de artikelen 82 en 85). Wanneer het voorstel eenmaal door de Tweede Kamer is aangenomen, is het derhalve rechtens geen voorstel meer van de initiatiefnemers, maar van de Tweede Kamer.

De indiening door de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer gebeurt door toezending van het voorstel door de Voorzitter van de Tweede Kamer aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, waarbij het verzendformulier uit artikel 9.27 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer wordt gebruikt.

Voor de behandeling van initiatiefvoorstellen door de Eerste Kamer gelden, afgezien van het hiernavolgende, geen bijzondere voorschriften. Nr. 84 tot en met 93 zijn hierop van toepassing.

Laatst gewijzigd op: 16-2-2022