Aanwijzing 3.41 Aanhalen EER en Zwitserland

Indien bindende EU-rechtshandelingen tevens gelden voor de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, worden de betrokken staten, respectievelijk hun grondgebied, aangeduid als:

  • de lidstaten van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
  • de gebieden waarop de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van toepassing is;
  • Zwitserland.

Toelichting

Zie ook aanwijzing 9.3.