Aanwijzing 3.38 Aanhalen verdragen

  1. Een verdrag wordt aangehaald overeenkomstig het volgende voorbeeld:
    het op 20 juni 1956 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud (Trb. 1957, 121).
  2. Bij verdragen met een citeertitel of daarmee vergelijkbare aanduiding kunnen datum en plaats van totstandkoming en het nummer van het Tractatenblad worden weggelaten.

Toelichting

Het aangehaalde Tractatenblad dient de authentieke tekst van het verdrag te bevatten en niet slechts de vertaling.

Voorbeelden bij het tweede lid

  • Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
  • Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie.