Procesregeling bestuursrecht

Inhoudsopgave

Instrumenten

Terug naar boven

Toelichting

De procesregeling bestuursrecht en de procesregeling van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven zijn procesregelingen die zijn opgesteld door de verschillende bestuursrechters die een (hoger) beroep behandelen op grond van de Awb. De procesregelingen bevatten de uitgangspunten die de verschillende bestuursrechters hanteren bij de uitoefening van de hen toekomende processuele bevoegdheden. In de regel worden deze procesregelingen gevolgd, maar onder omstandigheden kan van de daarin neergelegde uitgangspunten worden afgeweken.

De regelingen zijn ter voorlichting van partijen onder meer op www.rechtspraak.nl te raadplegen. 

Terug naar boven

Laatst gewijzigd op: 9-2-2022