3.6.6.e ‘Doet zich niet voor in lidstaat’

Een ander voorbeeld van de strikte opvattingen die het Hof heeft ten aanzien van rechtvaardiging van niet-nakoming van implementatieverplichtingen, is de benadering die het Hof heeft bij gevallen waarin de situatie die door de Europese regelgeving geregeld wordt, niet in een lidstaat voorkomt. Het enkele feit dat een bepaalde situatie zich in een lidstaat feitelijk niet voordoet, doet niet af aan de implementatieverplichting. Zie meer hierover de onderdeel 2.2.1. Personele, territoriale of materiële reikwijdte van een richtlijn.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018