3.5.3.a Overzicht

Zoals opgenomen in aanwijzing 9.19 dient de Commissie op de hoogte te worden gesteld van:

  1. de daartoe voorgenomen of vastgestelde implementatieregelingen en de bijbehorende transponeringstabel(len);
  2. de bestaande nationale regelingen die reeds aan de te implementeren bindende EU-rechtshandeling voldoen;
  3. de datum met ingang waarvan de regelingen ter omzetting van de te implementeren bindende EU-rechtshandeling in de Nederlandse rechtsorde van toepassing zijn, of met ingang waarvan de effectieve werking ervan verzekerd is.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018