3.4.2.a IDB/i-Timer

In 2007 is het voortgangsbewakingssysteem voor implementatietrajecten ‘i-Timer’ ontwikkeld. Inmiddels is dit systeem opgegaan in de Implementatiedatabase (IDB). Met de IDB wordt onder meer de voortgang van implementatietrajecten bijgehouden. De IDB berekent na invoering van de relevante gegevens automatisch welke nationale termijnen voor tijdige implementatie van EU- regelgeving uiterlijk in acht moeten worden genomen. Voor elke nationale procedurestap (indiening van de implementatieregelgeving bij de ministerraad, indiening bij de Tweede Kamer etc.) staat een vaste termijn en het systeem geeft aan wanneer uiterste termijnen overschreden worden, doordat deze termijnen gedurende het implementatietraject worden afgezet tegen de daadwerkelijke voortgang van de implementatie. De voor de implementatie verantwoordelijke ministeries voeren zelf de relevante gegevens in in de IDB. Afhankelijk van de departementale organisatie zijn per departement één of enkele ambtenaren gemachtigd de gegevens in te voeren. 

Laatst gewijzigd op: 20-1-2021