3.4.2.b Kwartaaloverzichten

De uitkomsten van de IDB vormen sinds eind 2007 de basis voor de informatievoorziening aan de Eerste en Tweede Kamer: een uitdraai van het systeem wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken naar beide Kamers verstuurd met daarin opgenomen specifieke informatie per EU-regeling die geïmplementeerd moet worden met daarbij totaaloverzichten. Begin 2007 heeft de regering aangekondigd dat de implementatieoverzichten vergezeld zullen gaan worden van een appreciatie van de implementatieresultaten, dit om te komen tot een kwalitatief oordeel over de voortgang van de implementatie. Sinds 2008 wordt in de rapportage niet alleen cijfermatige informatie opgenomen, maar wordt ook nader ingegaan op de diverse implementatieactiviteiten van de verschillende ministeries en de oorzaken van eventuele achterstanden (Kamerstukken II, 2007/2008, 21 109, nr. 176 en 177). Eenmaal vastgestelde kwartaaloverzichten worden via de CoCo en de ministerraad aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer (altijd Kamerstuknummer 21 109).

In de kwartaalbrieven is tevens een overzicht opgenomen met alle ingebrekestellingen, deze informatie is overigens ook openbaar toegankelijk op de website van de Commissie.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018