Nr. 88 (Eindverslag)

Het eindverslag houdt in de regel alleen in dat de commissie geen behoefte heeft aan een schriftelijke voorbereiding of dat de commissie de openbare beraadslaging na ontvangst van de (nadere) memorie van antwoord voldoende voorbereid acht. Een voorstel waarover blijkens het eindverslag geen schriftelijke voorbereiding wordt verlangd, wordt, tenzij de commissie zich het recht heeft voorbehouden bij de openbare beraadslaging in te gaan op de inhoud van het voorstel, geagendeerd en behandeld als hamerstuk. De leden van de Eerste Kamer hebben niet het recht hierover het woord te vragen. Indien de commissie een voorbehoud heeft gemaakt, wordt het wetsvoorstel niet als hamerstuk afgedaan, tenzij zich geen sprekers hebben aangemeld. In dit laatste geval wordt de verantwoordelijke bewindspersoon niet uitdrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn en wordt het wetsvoorstel ook als hamerstuk afgedaan. Melden zich wel sprekers aan dan wordt de verantwoordelijke bewindspersoon uitgenodigd en wordt het wetsvoorstel in het openbaar behandeld. Het eindverslag kan een inhoudelijke opmerking bevatten als de commissie uitdrukkelijk bedingt dat geen schriftelijk antwoord wordt verwacht.

Laatst gewijzigd op: 23-8-2018