Nr. 241 (Archief der verdragen)

Originele ondertekende exemplaren van bilaterale verdragen en gewaarmerkte afschriften van multilaterale verdragen worden gedeponeerd in het archief der verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ar 8.15). Mochten deze stukken op een ander ministerie worden ontvangen dan dienen zij zo snel mogelijk aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Afdeling Verdragen, te worden overgedragen.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019