Nr. 240 (Bekendmaking van besluiten)

Met het oog op een correcte uitvoering van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen worden de teksten van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zo mogelijk nog vóór en anders direct na hun totstandkoming toegezonden aan de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, althans voor zover zij voor bekendmaking in het Tractatenblad in aanmerking komen.

Artikel 20, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen bevat de mogelijkheid de bekendmaking achterwege te laten wanneer de bekendmaking is geregeld in of ingevolge een verdrag dat zelf al in het Tractatenblad is bekendgemaakt. Een voorbeeld van deze uitzondering vormen de Benelux beschikkingen welke als gemeenschappelijke rechtsregels van de Beneluxlanden zijn aangewezen, waarvan de bekendmaking is geregeld in artikel 1, eerste lid, van het Benelux Protocol inzake de bekendmaking in het Benelux Publicatieblad van bepaalde gemeenschappelijke rechtsregels voor de uitleg waarvan het Benelux Gerechtshof bevoegd is (Trb. 1980, 43). Als het behandelend ministerie twijfelt of een bepaald besluit al dan niet in aanmerking komt voor publicatie in het Tractatenblad dient daarover contact te worden opgenomen met de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Laatst gewijzigd op: 8-8-2022