Nr. 122 (Behandeling in de Eerste Kamer)

Voor de schriftelijke voorbereiding geldt wat betreft de inschakeling van de kabinetten van de Gevolmachtigde Ministers hetgeen in de laatste alinea nr. 116 is vermeld ten aanzien van het nader rapport en in nr. 118 ten aanzien van de nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer. De Staten van de rijksdelen overzee hebben niet de bevoegdheid om een verslag aan de Eerste Kamer uit te brengen. Wel kunnen zij een of meer gedelegeerden de vergadering laten bijwonen. De artikelen 17, 18 en 38 van het Statuut zijn van toepassing, met inbegrip van hetgeen daaromtrent in nr. 121 is opgemerkt.

Ook in deze fase van de parlementaire behandeling geldt hetgeen is vermeld in nr. 117 over de toezending van vervolgstukken aan de Staten van de landen overzee.

Laatst gewijzigd op: 29-8-2018