Nr. 161 (Algemeen)

Met het van kracht worden van de Wet afschaffing adviesverplichtingen zijn ook voor ontwerp-amvb's de verplichte adviesaanvragen komen te vervallen. Met uitzondering van de verplichting tot het vragen van advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State zijn deze verplichtingen omgezet in bevoegdheden tot het vragen van advies. Zie nr. 18. Indien over een ontwerp op grond van de bevoegdheid tot het vragen van advies, wel advies is ingewonnen, wordt hiervan in de aanhef van het besluit melding gemaakt.

De advisering door de Afdeling over ontwerp-amvb’s wordt in nr. 166 tot en met 171 behandeld.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018