Aanwijzing 3.33 Aanduiding "deze wet"

  1. De aanduiding "deze wet" wordt uitsluitend gehanteerd bij verwijzing naar een ander onderdeel van de wet zelf waarin de verwijzing is opgenomen.
  2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling.

Toelichting

Gebruik van de aanduiding "deze wet" bij verwijzing naar een andere wet leidt tot verwarring en dient daarom achterwege te blijven. Bij verwijzing naar een andere wet wordt die andere wet aangeduid als "die wet". Hetzelfde geldt voor algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.