Aanwijzing 3.32 Terminologie "van (overeenkomstige) toepassing"

  1. De uitdrukking "is van toepassing" wordt gebruikt indien de bepaling waarnaar wordt verwezen, letterlijk kan worden toegepast.
  2. De uitdrukking "is van overeenkomstige toepassing" wordt gebruikt indien de bepaling waarnaar wordt verwezen, niet geheel letterlijk kan worden toegepast, maar misverstand over de toe te passen tekst uitgesloten is.
  3. De uitdrukking "is van [overeenkomstige] toepassing, met dien verstande dat …" wordt gebruikt indien de bepaling waarnaar wordt verwezen, gedeeltelijk of met wijziging van bepaalde onderdelen moet worden toegepast.