3.3.1.c Schrijfwijzer en Gemeenschappelijke praktische handleiding

Voor wat betreft het opstellen van EU-regelgeving is er een Interinstitutionele schrijfwijzer gepubliceerd, die is opgesteld door een Interinstitutioneel Comité. De Schrijfwijzer moet worden toegepast door iedereen die werkzaam is bij de instellingen,  diensten, organen en agentschappen en betrokken is bij het opstellen van documenten. Zoals het publicatiebureau over de Schrijfwijzer aangeeft:
In deel I staan de regels die bij de opstelling van de in het Publicatieblad gepubliceerde besluiten strikt moeten worden toegepast, en in deel II staan de belangrijkste technische en redactionele normen voor algemene publicaties. Deel III bevat de eenvormige werkafspraken die de 24 taalgroepen gezamenlijk voor alle talen hebben weten te maken en deel IV bevat de onderlinge afspraken voor elke taal apart. Deel III is een echte katalysator om met alle instellingen samen de harmonisatie tussen alle talen voort te zetten.

Verder bevat de Gemeenschappelijke praktische handleiding van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie ten behoeve van eenieder die bij de opstelling van wetgevingsteksten van de Europese Unie is betrokken.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018