1.2.4.a Overzicht fases

In het kader van de implementatieplicht kunnen er verschillende activiteiten vereist zijn, die als volgt kunnen worden onderverdeeld:

  1. nalaten van handelingen die die het doel van de  EU-regelgeving (ernstig) in gevaar kunnen brengen gedurende de omzettings/uitvoeringstermijn;
  2. omzetting van richtlijnen;
  3. het harmoniseren door aanpassen en intrekken van strijdige nationale wet- en regelgeving;
  4. het operationaliseren of uitvoerbaar maken van Europese rechtsinstrumenten;
  5. het verrichten van meldingen aan de Commissie
  6. de effectieve toepassing en de handhaving in de praktijk;

Deze activiteiten zijn zowel van regelgevende als niet-regelgevende aard.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018