1.2.2.b Unietrouw/loyaliteitsbeginsel

Behalve uit de handeling zelf kan de plicht tot implementatie van Europees recht worden afgeleid uit artikel 4 VWEU, het beginsel van Unietrouw, ook wel genoemd het loyaliteitsbeginsel of beginsel van loyale samenwerking (voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon artikel 10 EG-verdrag en ‘gemeenschapstrouw’). De verplichtingen die uit artikel 288 VWEU al voortvloeien, worden bevestigd en versterkt door het beginsel van Unietrouw. Overigens heeft de cumulatie van de implementatieverplichtingen (dus die uit het rechtsinstrument zelf, uit artikel 288 en 4 VWEU) in de praktijk geen speciale betekenis. De  cumulatie van artikelen leidt niet tot cumulatie van verplichtingen. Het Hof gebruikt artikel 4 VWEU echter wel als een belangrijk aanvullend middel bij de uitlegging van artikel 288 VWEU en dus om - waar nodig - de daaruit volgende verplichtingen te versterken.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018