Nr. 113 (Voorontwerp van rijkswet (openbaarheid))

In hoofdstuk 2 wordt gewezen op de Wet open overheid (Woo). Onder de (relatieve) uitzonderingsgrond inzake de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten (artikel 5.1, tweede lid, onderdeel a, Woo) worden ook de betrekkingen met de Caribische landen van het Koninkrijk begrepen. Bij een voorontwerp van rijkswet zal een toetsing aan deze grond dienen plaats te vinden. Vooroverleg over de vraag of een voorontwerp wel of niet openbaar gemaakt kan worden aan de regeringen van de andere landen (via de Gevolmachtigde Ministers) kan in de rede liggen; zo nodig kan een beslissing van de rijksministerraad worden gevraagd.

Laatst gewijzigd op: 8-5-2024