Nr. 214 (Vaststelling)

De vaststelling van een ministeriële regeling geschiedt door ondertekening. Indien een regeling van een toelichting is voorzien, dient ook deze te worden ondertekend (Ar 4.52). De staatssecretaris kan zelfstandig onder zijn verantwoordelijkheid tot stand gekomen regelingen ondertekenen. Voor wetten en koninklijke besluiten volgt dit uit artikel 47 van de Grondwet waarin bepaald is dat wetten en koninklijke besluiten door een of meer ministers of staatssecretarissen worden ondertekend. Als de regeling terreinen van zowel de minister als staatssecretaris raakt kunnen beide bewindspersonen gezamenlijk ondertekenen, al zou de handtekening van de minister volstaan. Op grond van Ar 4.33 wordt het aantal medeondertekenaars zoveel mogelijk beperkt.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018