Nr. 206a (Publicatie van kleine koninklijke rijksbesluiten)

Indien een klein koninklijk rijksbesluit in Nederland in het Staatsblad wordt geplaatst, dient in Aruba, Curaçao en Sint Maarten plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba, het Publicatieblad van Curaçao respectievelijk het Afkondigingsblad van Sint Maarten plaats te vinden (zie Ar 4.31 voor een model van het slotformulier; zie verder wat inwerkingtredings?kb's betreft de Landsverordening bekendmaking en inwerkingtreding van Aruba, Curaçao, respectievelijk Sint Maarten). Ook als de publicatie in Nederland in de Staatscourant geschiedt, dan geldt in het algemeen dat het besluit in Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het Afkondigingsblad van Aruba, het Publicatieblad van Curaçao respectievelijk het Afkondigingsblad van Sint Maarten wordt geplaatst. De Landscourant van Aruba, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten zijn namelijk bestemd voor berichten die niet het karakter hebben van regelgeving.

Voor zover deze besluiten moeten worden gepubliceerd, geldt mutatis mutandis hetzelfde als hierboven in nr. 124 is uiteengezet met betrekking tot rijkswetten. In verband met de publicatie in de rijksdelen overzee moeten ten minste dertig dagen liggen tussen de totstandkoming van het besluit en de inwerkingtreding ervan. Wat inwerkingtredings?kb's voor rijkswetgeving betreft, wordt verwezen naar de aanbeveling bij Ar 4.14 om een termijn van ten minste dertig dagen aan te houden tussen de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de rijkswet of algemene maatregel van rijksbestuur is geplaatst en het in het besluit genoemde tijdstip van inwerkingtreding van de rijkswet of de algemene maatregel van rijksbestuur waarop het besluit betrekking heeft.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018