Nr. 206 (Afwijkingen van de normale procedure)

Kleine kb's die (mede) voor de Caribische landen van het Koninkrijk gelden, doorlopen in beginsel dezelfde procedure als kleine koninklijke besluiten die slechts in Nederland van kracht zijn. Enkele bijzonderheden en afwijkingen van de normale procedure worden hierna genoemd. Bij de voorbereiding van rijksbesluiten dient contact te worden opgenomen met de Gevolmachtigde Ministers van de Caribische landen van het Koninkrijk. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie CZW, moet hiervan op de hoogte worden gesteld. De Gevolmachtigde Ministers moeten vervolgens overleg voeren met hun regeringen. Voor al het berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van de volgende e-mailadressen.

Indien een klein koninklijk rijksbesluit in het kabinet moet worden besproken, dient dat in de rijksministerraad te gebeuren. Een eventueel advies van de Afdeling advisering van de Raad van State moet worden gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk. Voor bijzonderheden met betrekking tot de rijksministerraad en de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk wordt verwezen naar nr. 114 tot en met 116.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018