Nr. 198 (Georganiseerd overleg)

Voor zover in voorbereiding zijnde kleine koninklijke besluiten zaken betreffen die van algemeen belang zijn voor de rechtspositie van overheidspersoneel, is hetgeen in nr. 33 en 34 is opgemerkt over het georganiseerd overleg ook hier van toepassing. Of overleg moet worden gevoerd, valt af te leiden uit het Besluit van 13 januari 1997, houdende regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, alsmede wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement in verband met de formalisering van het Sectoroverleg rijkspersoneel (Stb. 1997, 31).

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018