Aanwijzing 6.10 Vervanging gehele lees- of begripseenheid

Bij wijziging van een bepaling wordt ten minste een gehele lees- of begripseenheid vervangen door een nieuwe lees- of begripseenheid.

Toelichting

Dus niet: "Buitenlandse" wordt vervangen door "Algemene", maar: "Ministerie van Buitenlandse Zaken" wordt vervangen door "Ministerie van Algemene Zaken".