Aanwijzing 6.18 Wijziging van opsomming of indeling artikel

 1. Het invoegen of vervallen van een artikellid geschiedt overeenkomstig de volgende voorbeelden:
  A. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
  2. (…)
  B. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot eerste tot en met derde lid.
 2. Het wijzigen van de aanduiding van een artikelonderdeel of het invoegen of toevoegen van een artikelonderdeel geschiedt overeenkomstig de volgende voorbeelden:
  A. Onder verlettering van de onderdelen c tot en met f tot d tot en met g wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:|
  c. (…)
  B. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
  e. (…)
  C. Onder vervanging van "; of" aan het slot van onderdeel c door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door "; of" wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
  e. (…)
 3. Het toevoegen van een of meer leden aan een artikel dat nog niet uit leden bestaat, geschiedt overeenkomstig het volgende voorbeeld:
  1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst.
  2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
  2. (…)
 4. Het wijzigen van een uit leden bestaand artikel tot een artikel dat niet uit leden bestaat, geschiedt overeenkomstig het volgende voorbeeld:
  Het tweede lid alsmede de aanduiding "1." voor het eerste lid vervallen.