2.6.1.f Inwerkingtreding van Europese regelgeving

In beginsel is de hiervoor beschreven termijnenregeling ook van toepassing als de inwerkingtreding van Europese regelgeving na afloop van een bepaalde termijn plaatsvindt. Bijzonder is dat Europese regelgeving ook in werking kan treden op een feestdag of in het weekend. Ook is het niet nodig voor de inwerkingtreding van Europese regelgeving dat een termijn van twee of meer dagen minstens twee werkdagen bevat. Als er een specifieke aanvangsdatum genoemd wordt voor het inwerkingtreden, van kracht worden of van toepassing zijn van rechtshandelingen, dan vangt deze handeling aan op die dag, om 0:00 uur.

Zie voor meer over inwerkingtreding van EU-regelgeving en de verschillende termijnen die kunnen zijn opgenomen voor de uitvoering en omzetting van de regelgeving onderdeel “2.6.3b verschillende data in de EU-regeling in verhouding tot de inwerkingtreding”.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018