Nr. 238 (Procedure)

Nadat de (rijks)ministerraad akkoord is gegaan, kan de ondertekening van het verdrag plaatsvinden. Uiteraard dient eerst overeenstemming te bestaan over de redactie van alle talenversies waarin het verdrag wordt gesloten. De Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zorgt hiervoor. In zijn algemeenheid wordt met ondertekening het verdrag gesloten, maar meestal wordt het hiermee nog niet van kracht omdat er nog niet voldaan is aan de vereisten voor inwerkingtreding. Er is normaliter dus met ondertekening nog geen sprake van binden van het Koninkrijk aan het verdrag in de zin van artikel 91, eerste lid, van de Grondwet. Van de kant van het Koninkrijk kan alleen aan een ondertekening die directe inwerkingtreding (binding in de zin van de Grondwet dus) met zich brengt, meegewerkt worden als parlementaire goedkeuring van het verdrag in kwestie niet vereist is of op grond van artikel 10 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen achteraf plaatsvindt. Ondertekening van een verdrag dat daarmee nog niet in werking treedt, brengt wel de verplichting mee zich te onthouden van handelingen die een verdrag zijn voorwerp en doel ontnemen (artikel 18 van het Weens verdragenverdrag).

De bevoegdheid tot het sluiten van verdragen komt toe aan de regering, dat wil zeggen de Koning en de ministers. De Koning heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een algemene machtiging gegeven tot het sluiten van verdragen. De ondertekening van verdragen geschiedt derhalve door de Minister van Buitenlandse Zaken of door de Ambassadeur van het Koninkrijk in het land waar de ondertekening plaatsvindt, waartoe de Minister de Ambassadeur een volmacht verleent. In voorkomende gevallen kan de Minister ook een ambtgenoot of eventueel een minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten machtigen te ondertekenen. Een enkele keer wordt een delegatieleider gemachtigd te ondertekenen. Behalve wanneer (voorafgaande) parlementaire goedkeuring van het verdrag niet vereist is, vindt de ondertekening zo nodig plaats onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring. In voorkomend geval kan bij de ondertekening een verklaring van voorlopige toepassing worden afgelegd (zie ook nr. 221).

Laatst gewijzigd op: 8-8-2022