Nr. 262 (Adviesaanvragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk))

Voor de voordracht aan de Koning met het oog op het horen van de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk) (nr. 244) met betrekking tot stilzwijgende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van een verdrag zie de modelbrief Voordracht stilzwijgende goedkeuring opzegging verdrag onder Modelbrieven en formulieren.

Deze modelbrief geldt ook voor voornemens tot intrekking van voorbehouden. Bij een uitdrukkelijke goedkeuring van het voornemen tot opzegging van een verdrag dan wel tot intrekking van een voorbehoud hebben voordracht, advies en nader rapport geen speciale formulering. Die stukken volgen de normale redactie die bij formele (rijks)wetten gebruikelijk is.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019