Nr. 261 (Behandeling door de (rijks)ministerraad)

De standaardformulering in de rubriek ‘voorgesteld besluit' van het (rijks)ministerraadsformulier (vergelijk ook nr. 236), luidt in het geval van een voornemen tot opzegging van een verdrag:

«Akkoord met toezending van het voorstel van (rijks)wet tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het verdrag/tot intrekking van het voorbehoud/het voorstel tot stilzwijgende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het verdrag/tot intrekking van het voorbehoud om advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State (van het Koninkrijk).»

Laatst gewijzigd op: 12-9-2018